ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI ZASADAMI

Zgodnie z przyjętymi zasadami, czas emisji reklamy nie może przekraczać 6 minut na godzinę globalnego czasu nadawania audycji. Funkcjonuje absolutny zakaz reklam prowadzonych w imieniu organi­zacji religijnych i politycznych.  Jeżeli chodzi o ochronę młodego widza przed „niebezpiecznym dla niego przekazem telewizyjnym, to w Wielkiej Brytami nad stosowa­niem się telewizji do przyjętych kryteriów i pór nadawania czuwa Rada ds. Programowych.W Niemczech funkcjonuje jedna organizacja sprawująca pieczę nad całokształtem działań reklamowych – Zentralausschuss der Werbe- wirtschaft (ZAW), obejmująca swym zasięgiem niemal wszystkie insty­tucje związane z działalnością reklamową na terenie Niemiec .

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!