AKTY PRAWNE

Jednocześnie wszystkie te akty prawne można traktować jako polityczną odpowiedz na dostrzezone choroby o charakterze społecznym.Poniżej przedstawiam normy prawne odnoszące się do reklamy w ogóle oraz rozwiązania dotyczące młodocianych odbiorców reklam i pro- ffamów telewizyjnych, a w szczególności – przykłady rozwiązań praw­nych o charakterze międzynarodowym, rozwiązania prawne innych państw oraz aktualnie obowiązujące polskie normy prawne. Większosc zasad prawnych ma swoje odniesienie do ogółu odbiorcow, w szczegól­nych przypadkach chroniony jest interes najmłodszych obywateli.W  stosunku do reklamy oraz telewizji w poszczególnych państwach ze szczególnym uwzględnieniem „reklamy dziecięcej oraz dziecięcego audytorium, a także ograniczenia prawne funkcjonujące w aktach prawnych Wspólnot Europejskich.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)