ASPEKT NORMOTWÓRCZY

Państwo zatem ma zarówno obowiązek pomocy, jak i tworzenia odpowiednich wskazań, czy prowadzenia moni­toringu treści pochodzących ze środków masowego przekazu. Ma to chronić dziecko przed szkodliwymi informacjami i materiałami. Konwencja oraz wszystkie inne przytaczane w pracy akty pra­wa międzynarodowego mają z jednej strony swój aspekt normotwórczy, z drugiej zaś są sygnałem, iż społeczność międzynarodowa dostrzega swoje obowiązki w zakresie mediów. Środki masowego przekazu stano­wią istotny element zmiany charakteru stosunków społecznych na pro­gu III tysiąclecia, jednakże w wielu przypadkach są istotnym, realnym zagrożeniem o charakterze globalnym. Problematyka poruszana w mo­jej pracy jest przykładem tego typu zagrożeń.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)