BARDZO WIELE WYPADKÓW

Bardzo wiele wypadków oraz urazów dzieci ma miejsce w domu, wiążąc się czę­sto z nadużyciem lub niewłaściwym użyciem zwykłych domowych pro­duktów. Dlatego też produkty nieodpowiednie dla dzieci nie mogą byc reklamowane w programach dziecięcych. Dotyczy to zwłaszcza produtów z adnotacją: „Chronić przed dziećmi”. Reklamy produktów adreso­wanych do dzieci powinny wyraźnie określać przedziały wiekowe. Jeżeli produkt jest ryzykowny, należy uczulić na to dorosłych. Reklamy nie powinny ukazywać dorosłych i dzieci w sytuacjach niebezpiecznych, szkodliwych dla nich lub dla innych osób. Jako przykład podawane są zawody kolarskie – podczas ich prezentacji powinno się eksponować bezpieczny sprzęt i wyposażenie ochronne.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)