BEZ REJESTRACJI

Natomiast rozprowadzanie programów radiowych lub telewizyjnych bez rejestra­cji jest zagrożone karą pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wol­ności albo grzywny (art. 52 ust. 2 u.r.t.). Przepis ten dotyczy rozpo­wszechniania wszelkich programów, a więc również audycji o charakte­rze reklamowym. Karze podlega również osoba kierująca działalnością nadawcy, jeżeli nie wykonuje decyzji wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 u.r.t. Przewodniczący KRRT może wydać decyzję nakładającą na nią karę pieniężną, nie przekraczającą jednak jej sześciomiesięcznego wy­nagrodzenia (art. 54 ust. 1 u.r.t.). Tej samej karze może podlegać osoba kierująca działalnością nadawcy za nieudzielenie lub udzielenie nierze­telnych informacji na żądanie Przewodniczącego KRRT, przewidziane przepisem art. 10 ust. 2 (art. 54 ust. 2 u.r.t.). Kary, o których mowa w art. 53 i 54 podlegają wpłacie do budżetu państwa (art. 55 u.r.t.)

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)