CAŁOKSZTAŁT ŚWIATA

Mowa pozwala ponadto człowiekowi kierować swym działaniem: planować poszczególne czynności, obmyślać sposoby i środki osiągnięcia celu, przewidywać bieg faktów i ewentualne skutki swych poczynań. A zatem mowa stanowi mechanizm regulacyjny nad­rzędny w stosunku do innych czynności ruchowych lub umysłowych. Człowiek wyodrębnia się z całokształtu świata istot żywych właśnie dzięki swej psychice. Fizjologicznie rzecz biorąc, nie jest on niczym nadzwyczajnym, jest po prostu ssakiem naczelnym, który różni się od małp człekokształtnych głównie pionową postawą ciała i większą po­wierzchnią kory mózgowej. Te różnice anatomiczno-fizjologiczne stwo­rzyły jednak warunki do ukształtowania się doświadczenia spo­łecznego, które determinuje specyficznie ludzkie zachowanie się. Należy przy tym pamiętać o odwrotnej zależności; coraz bardziej skom­plikowane czynności, które podejmował człowiek, wpływały pobudza­jąco na rozwój jego mózgu, na motorykę rąk i ruchy mięśni służących do emisji dźwięków mowy.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)