CAŁOŚĆ TWORZY ZASADY

Reklamy napojów alkoholowych, papierosów i tytoniu nie powin­ny zachęcać do ich nadużywania, nie mogą być też skierowane do nie­letnich w rozumieniu prawa obowiązującego w danym kraju. Całość tworzy ogólne zasady postępowania w działalności reklamo­wej w oparciu o „Międzynarodowy Kodeks Reklamy”. Kodeks jest pró­bą pogodzenia sprzecznych interesów występujących zarówno w samej branży, jak i w odniesieniu do relacji producent – konsument.Należy również wspomnieć konwencje międzynarodowe nie wiążą­ce się bezpośrednio z działalnością reklamową, ale dotyczące specyficz­nych kierunków współdziałania państw, bądź współpracy ogólnej, mię­dzy innymi w zakresie informacji.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)