CZAS REKLAM

Nie chcą mieć na to także czasu nauczyciele „realizujący” program, przekazujący „wartości różnego rodzaju dane encyklopedyczne. Reklamy, zarowno te og ą- dane w prasie drukowanej, słyszane w radiu, a w szczegolnosci oglą­dane na ekranach telewizorów kształtują wyobraźnię,’ sposob od­bioru rzeczywistości, modelują zachowania. Ustawodawca w pew­nym stopniu zdaje sobie sprawę z wpływu reklam na odbiorcę. Sta­ra się chronić go przed zbytnim natłokiem treści reklamowych. Ogranicza czas reklam, nie pozwala przerywać niektórych audycji itd. Młodego widza stara się odseparować od treści brutalnych, ero­tycznych popadając często przy tej okazji w pruderyjną smiesznosc.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!