DOKONYWANE ZMIANY

Zmiany dokonywane w obrębie samego labiryntu, takie jak modyfikacja fragmentów konstrukcji czy obrót ca­łego urządzenia o 90° lub 180°, nie wpływają również na wynik. Proces uczenia się u szczura nie polega bowiem na kojarzeniu oddzielnych cech zmysłowych sytuacji zewnętrznej z prostymi reakcjami ruchowymi. Opanowanie labiryntu oparte jest na całościowym, wieloaspektowym odzwierciedlaniu otoczenia i kształtowaniu reakcji na wyodrębnione ca­łości. Szczur poznaje jakby ogólny plan labiryntu i jego zasadnicze kie­runki, dzięki czemu nie traci w nim orientacji przy zmianie szczegółów struktury. Atrakcyjność pożywienia i stopień wygłodzenia wpływają na tempo uczenia się przez zwierzę prawidłowej drogi, nie stwierdzo­no natomiast wpływu tych czynników na rodzaje popełnianych błę­dów.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)