DOKUMENTY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

Tekst Europejskiej Konwencji o Telewizji bez Granic został usta­nowiony przez Komitet Ministrów Rady Europejskiej w dniu 15 marca 1989 r. Artykuł 1 tego dokumentu dotyczy usług programowych za- wartych w transmisjach. Celem jest ułatwienie transmisji międzyna­rodowych oraz retransmisji telewizyjnych usług 2, pośród innych, wyjaśnia pojęcie reklamy. W rozumieniu EKTP reklama” oznacza wszelkie publiczne obwieszczenia mające na celu. Popieranie sprzedaży lub wynajmu produktu lub usługi, promocje idei czy sprawy lub spowodowanie innego skutku pożądanego przez rekla­mującego się, dla których to celów udzielono reklamującemu czasu transmisyjnego na zasadach odpłatności lub za inne podobne wynagro­dzenie.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)