DOTYCHCZASOWE BADANIA

Mimo iż dotychczasowe badania kwestii tej ostatecznie nie rozstrzygnęły (ba­dania takie są niezwykle trudne pod względem metodycznym i organi­zacyjnym), wyniki ich bardzo silnie przemawiają za słusznością przy­puszczenia, że ludzie, których praca zawodowa wymaga pewnej ilości wysiłków fizycznych, oraz ludzie aktywni ruchowo w życiu pozazawo­dowym mniej są zagrożeni chorobą wieńcową i niektórymi innymi „cho­robami cywilizacyjnymi” niż ludzie wykonujący pracę siedzącą i nie dbający o zapewnienie dostatecznej ilości ruchu w czasie wolnym. Interesujące są wyniki badań wskazujące na znacznie mniejszą śmier­telność z powodu choroby wieńcowej wśród ludzi aktualnie prowa­dzących aktywny ruchowo tryb życia niż wśród ludzi wykonujących pracę siedzącą, podczas gdy wśród ludzi, którzy przez 5 lub więcej laty zmienili pracę związaną z wysiłkami fizycznymi na pracę siedzącą i nie skompensowali tego zwiększeniem aktywności ruchowej w czasie wolnym, zależności takiej nie udało się stwierdzić.

 

 

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)