DYREKTYWY USTAWODAWCY

Nieste­ty, dyrektywy ustawodawcy są bardzo ogólne. Nie określa on ani treści użytych przez siebie terminów, takich jak: „racja stanu”, „dobro spo­łeczne”, „moralność”, „uczucia religijne”, „chrześcijański system war­tości”, bardzo wieloznacznych, ani tego, jak powinien zachować się nadawca, aby nie naruszać decyzji art. 18 u.r.t. Art. 18 ust. 4 u.r.t. upoważnia KRRT do określenia, w drodze rozporządzeń, szczegółowych zasad audycji, o których mowa w art. 18 ust. 3. Jest to stworzenie moż­liwości legislacyjnych w zakresie emitowania treści programowych skie­rowanych do dzieci i młodzieży.   Problem chrześcijańskich wartości poruszony został również w art. 21 ust. 2 pkt 6 u.r.t.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)