DYREKTYWY WYNIKAJĄCE Z UREGULOWAŃ

Z uregulowań tych wypływają dyrektywy dla poszczególnych prawodawców:reklama         w środkach masowego przekazu nie powinna bezpo­średnio namawiać dzieci do zakupu towaru, wykorzystując w ten spo­sób niedojrzałość ich sądów oraz brak doświadczenia, nie     powinny one zachęcać dzieci, by nakłaniały rodziców lub inne osoby dorosłe do zakupu reklamowanego produktu lub usługi,nie  można wyzyskiwać ufności, jaką dzieci przejawiają do swoich rodziców, nauczycieli i innych dorosłych, dzieci     uczestniczące w reklamach nie powinny zachowywać się w . sposób niezgodny z ich naturalnymi zachowaniami, specyficznymi dla ich grupy wiekowej,  reklamy         przedstawiające dzieci nie powinny nadużywać uczuć dorosłych w stosunku do dzieci,powyższe      zasady powinny mieć zastosowanie również do mło-. dzieży, z uwzględnieniem grup wiekowych.

 

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)