DZIAŁ PSYCHOLOGII

Oczy­wiście nie są to informacje pełne i wyczerpujące, które mogłyby za­stąpić systematyczny wykład, lecz przegląd wybranych zagadnień z za­kresu psychologii rozwojowej. Należy zresztą podkreślić, że ten dział psychologii (podobnie jak wiele innych jej dziedzin) nie posiada jeszcze dostatecznie zwartego i jednolitego systemu teoretycz­nego, umożliwiającego jednoznaczną interpretację genezy procesów i czynności psychicznych.Mimo obfitości faktów empirycznych dotyczących różnorodnych prze­jawów i aspektów rozwoju, nie rozstrzygnięto dotychczas wielu zasad­niczych kwestii, o czym świadczą toczące się nadal dyskusje na temat roli dziedziczności i środowiska, dojrzewania i uczenia się w kształto­waniu psychiki człowieka. Sporny jest również problem stadialności rozwoju gatunkowego i osobniczego.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)