EDUKACYJNA ROLA TELEWIZJI

Kongres podkreślił edukacyjną rolę telewizji, dlatego nadawcy mają obowiązek działania zgodnie z „interesem społecznym”; ma temu służyć przygotowywanie specjalnych programów dla dzieci. W progra­mach skierowanych do dzieci powinna być uwzględniona specyfika dziecięcego audytorium,’w tym jego niedojrzałość. Stwierdzono rów­nież, iż ze specyfiki tej wynika obowiązek ochrony dziecka przed nad­mierną perswazją z użyciem reklamy. Oprócz ustawowej kontroli wyni­kającej z procedury licencyjnej, FCC uzyskała prawo nakładania kar pieniężnych w wysokości do 20 000 $ .Po upływie rocznego czasu funkcjonowania ustawy i wnikliwej jego analizie zarówno przez FCC, jak i inne agendy – w tym również społecz­ne, pojawiły się praktyczne wytyczne dotyczące konieczności interpre­tacji np. pojęcia „programy edukacyjne.

 

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)