ELEMENTY SKŁADOWE

Liczba elementów składowych układu jest stała, czyli maksymalne możliwe nieuporządkowanie układu jest również stałe, wzrasta nato­miast aktualne uporządkowanie.Aktualne uporządkowanie układu nie zmienia się, natomiast wzra­sta liczba elementów tworzących układ, a tym samym wzrasta maksy­malne możliwe nieuporządkowanie układu.Wyodrębnione dwie grupy procesów biorących udział w zjawisku samoorganizacji mogą przebiegać równocześnie lub sukcesywnie, ich współdziałanie zaś zapewnia progresywny wzrost wewnętrznego upo­rządkowania. Rozważając rozwój psychiczny jako proces samoorganizacji, mamy na myśli kształtowanie się nowych doświadczeń, które polegają na utrwalaniu się w układzie nerwowym zmian funkcjonalnych pod wpły­wem środowiska. Rozwój psychiczny przebiega więc zgodnie z zasadą dwóch współdziałających stanów czynnościowych układu, podanych powyżej.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)