FUNKCJONOWANIE PSYCHIKI

Nasuwa się pytanie, czy podobne sposoby zachowania się zwierząt stanowią już przejawy funkcjonowania ich psychiki. Jeśli określimy psychikę jako zbiór programów zachowań osobnika, zakodowanych w systemie nerwowym, mający istotne znaczenie dla wypełnienia życio­wego programu gatunkowego i indywidualnego, odpowiedź na to pytanie wypadnie twierdząco. Pojawienie się psychiki było uwarunkowane ko­niecznością zaspokojenia potrzeb życiowych osobników kosztem środo­wiska, które jest zmienne i różnorodne. Organizm zwierzęcy musiał wytworzyć swoiste formy zachowania w stosunku do elementów środo­wiska związanych z zaspokajaniem jego potrzeb i nabyć zdolności roz­poznawania ich w mnogości innych cech i obiektów, pozbawionych dla niego wszelkiego znaczenia.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)