FUNKCJONOWANIE REKLAMY

Michał Płachta wyod­rębnia następujące kategorie podstaw prawnej reglamentacji funkcjo­nowania reklamy:  ogólne   zasady prawa i ustawodawstwa państwa, zasady współży­cia społecznego oraz przepisy zawarte w konstytucji, gwarantujące ochronę przed naruszeniem takich podstawowych praw człowieka, jak wolność woli, swobody rozwoju osobowości itp.; przepisy         zawarte w poszczególnych gałęziach prawa takich, jak prawo cywilne, karne, handlowe, autorskie itp., mogące znaleźć zasto­sowanie do działalności reklamowej;przepisy szczególne o reklamie, zapewniające szczególną ochro­nę niektórych grup społecznych, np. młodzieży, dzieci, inwalidów itp., bądź regulujące czysto techniczne kwestie związane z reklamą niektó­rych rodzajów towarów o szczególnym znaczeniu dla zdrowia, np. żyw­ność, lekarstwa, środki farmaceutyczne albo ograniczające reklamę ze względu na rodzaj publikatora – np. zakaz telewizyjnej reklamy wyro­bów tytoniowych.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)