GRANICA PRAWDY I FAŁSZU

W nich bardzo często granica prawdy i fałszu opiera się na wąskiej, aksjologicznej linii interpretacyjnej, bazującej je­dynie na indywidualnych odczuciach i światopoglądzie ekspertów.W literaturze przedmiotu zwrócono uwagę na to, że w związku z prowadzeniem działalności reklamowej wyłaniają się stosunki praw­ne między:1) przedsiębiorstwem i autorami utworów wykorzystanych do reklamy lub propagandy w dziedzinie gospodarczej; 2) przedsiębior­stwem i modelem (osobą użyczającą swej podobizny w celach reklamo­wych); 3) przedsiębiorstwem i publicznością, do której adresowana jest reklama.Reklama ma istotne znaczenie w podejmowaniu przez konsumen­ta decyzji zakupu lub usługi. Większość produktów i usług ma swoich rynkowych konkurentów.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)