GRANICE PRAWNE REKLAMY W POLSCE

W prawodawstwie polskim nie ma odrębnych aktów prawnych mających odniesienie do dzieci i młodzieży. Stąd konieczność wyodręb­nienia tych norm z różnych aktów prawnych.Obowiązujące w naszym kraju przepisy nakładają na działalność reklamową pewien sztywny – na miarę czasów i możliwości – gorset ograniczeń. Wszakże działania o charakterze reklamowym oraz normy prawne z nimi związane są również „dziećmi” ostatnich lat – transfor­macji ustrojowej w Polsce po roku 1989. Naruszenie go może powodo­wać proces działań podejmowanych przez machinę prawną państwa. Jedynie skromne doświadczenia w tym względzie powodują, iż zarów­no reklamujący się, jak i producenci oraz nadawcy reklam nie są w peł­ni świadomi tego faktu.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)