HISTORIA ROZWOJU PSYCHIKI LUDZKIEJ

Tak zbudowany mózg umożliwiał praludziom dokładniejszą percepcję otoczenia i koordynację czynności, pozwalał na działania wielofazowe oraz na przenoszenie uprzednio ukształtowa­nych operacji na nowe sytuacje w o wiele szerszym zakresie niż u in­nych ssaków naczelnych. Postawa wyprostowana ułatwiała tym osobnikom wykorzystywanie kończyn górnych do manipulacji przedmiotami w znacznie większej mierze niż u zwierząt posługujących się kończynami górnymi przy chodzeniu. Doprowadziło to do uspraw­nienia ręki i dłoni, które stały się zdolne do wykonywania precyzyj­nych ruchów. Te ewolucyjnie wykształcone cechy stworzyły nowe wa­runki dla rozwoju psychiki; dzięki nim osiągnęła ona swoiście ludzką formę, jakościowo odmienną od psychiki zwierzęcej. Zasadniczym czyn­nikiem, który to sprawił, jest środowisko społeczne.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)