INNY SPOSÓB

Inny jest sposób przystosowania się do środowiska wodnego ryby — zwierzęcia o stosunkowo prostym układzie nerwowym, inna zaś forma adaptacji delfina — ssaka, który żyje wprawdzie również w środowisku wodnym, lecz ma znacznie bardziej złożony układ ner­wowy. Zarówno pstrąg, jak i delfin osiągają możliwość zaspokajania potrzeb w swym środowisku; różnica między nimi polega na tym, że delfin odzwierciedla otoczenie w sposób bardziej złożony, a realizacja jego potrzeb odbywa się przy udziale bardziej skomplikowanych form zachowania się. Tak więc poziom rozwoju psychicznego zależy od tego, jakie formy przystosowania i regulacji stosunków ze światem zewnętrz­nym są właściwe danemu gatunkowi zwierząt. Obecnie przejdziemy do rozważenia na kilku przykładach zagadnie­nia adaptacji do środowiska u iwierząt zróżnicowanych pod względem poziomu organizacji biologicznej.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)