INSTYNKTY

Jak już wspomniano, stawonogi przystosowują się do swego otoczenia za pomocą zachowania instynktowego. Rozporządzają one genetycznie uwarunkowanymi, gotowymi formami aktywności, dzięki którym utrzymują się przy życiu. Zachowanie instynktowe jest urucha­miane przez odbieranie określonych cech środowiska, które pełnią funkcję sygnałów informujących o możliwości zaspokojenia przez osobnika określonej potrzeby. Umiejętność rozpoznawania w jakimś bodźcu sygnału jest, podobnie jak swoiste formy zachowania instynkto­wego, zdeterminowana genetycznie. Przedstawiciele stawonogów zaspo­kajają więc swe potrzeby na zasadzie dziedzicznych mechanizmów adaptacyjnych. Jak wykazały liczne badania, zachowanie instynktowe może ulegać zmianom zależnie od doraźnych warunków środowiska, zakres tych zmian jest jednak ograniczony przede wszystkim przez to, że poje­dynczy sygnał wywołuje złożony ciąg reakcji. Jeśli więc warunki są nietypowe, instynkt nie wystarczy do zaspokojenia potrzeby.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)