JAK MAŁE DZIECKO POZNAJE ŚWIAT?

Bardzo trudno jest wskazać moment, w którym rozpoczyna się indy­widualny rozwój psychiczny człowieka. Jeszcze przed urodzeniem, w okresie płodowym, ćwiczone są pewne reakcje odruchowe, których znaczenie przystosowawcze ujawnia się dopiero po przyjściu dziecka na świat. Noworodek, rozpoczynając samodzielne życie poza organiz­mem matki, jest prawie zupełnie bezradny wobec zmiennego środowi­ska i nie potrafi samodzielnie zaspokajać swych potrzeb biologicznych. Głód odczuwa jako nieokreślony, przykry stan samopoczuciowy, podob­nie jak bodźce termiczne i większość podniet dotykowych, których nie różnicuje jeszcze dostatecznie. Jedynie na bodźce dotykowe oddziału­jące na język i jamę ustną noworodek reaguje złożoną bezwarunkową reakcją ssania, wyćwiczoną w okresie płodowym.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)