JESZCZE JEDEN ASPEKT

Jeszcze jeden aspekt zagadnienia zasługuje tu na wzmiankę. Zwrocono uwagę na stopniowe, lecz wyraźne zwiększanie się liczby ludzi cierpiących na takie choroby cywilizacyjne, jak choroba wieńcowa, otyłość i in., właśnie w okresie gwałtownego rozwoju mechanizacji i automatyzacji prac w przemyśle, rozwoju komunikacji i transportu. Zbieżność występowania dwu wymienionych wyżej zjawisk, dotyczących życia społeczeństw w wysoko rozwiniętych krajach — eliminacja z życia codziennego cięższych wysiłków fizycznych i wzrost zachorowań na chorobę wieńcową, otyłość i in. — stała się impulsem do badań nad częstością występowania ich wśród ludzi wykonujących zawodowo różne rodzaje pracy związane z różną ilością wysiłków fizycznych oraz ludzi w różnym stopniu aktywnych ruchowo w życiu pozazawodowym.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)