KIEROWANE DO DZIECI REKLAMY GIER LOSOWYCH

Zalecenie 10 zajmuje się kierowanymi do dzieci reklamami gier losowych. Dokument zaleca, by w miarę możliwości nie wzbudzały one nierealistycznych oczekiwań dotyczących szansy wygrania lub wysoko­ści nagród. Dlatego nagrody powinny być jasno przedstawione. Praw­dopodobieństwo wygranej powinno być jednoznacznie określone np. za pomocą stwierdzenia: „Wielu będzie brało udział, nieliczni wygrają . Nagrody powinny być dostosowane do dziecięcego audytorium. Kolejne miejsca uczestników powinny być ujawnione.     Zalecenie 11 określa warunki bezpieczeństwa. Podkreśla się w nim że naśladownictwo, odkiywanie i eksperymentowanie to ważne sfery aktywności dziecięcej. Są one zainteresowane rynkowo i mogą  naśladować użycie towarów bez zwrócenia uwagi na ryzyko.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)