KODEKSY ETYCZNE FUNKCJONUJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH

Próby unormowań o charakterze etycznym występują również w poszczególnych krajach, także w przywiązanych do zasad wolnej kon­kurencji Stanach Zjednoczonych – kraju będącym kolebką nowoczesnej działalności reklamowej. Swoistym drogowskazem właściwego postępo­wania mogą tu być zasady reklamy sformułowane przez Amerykańską Federację Reklamy – Advertising Principles of American Business of American Advertising Federation. Są nimi:  P r a w d a (łruth): reklama powinna być prawdziwa i ujawniać te znaczące fakty, których pominięcie może wprowadzić w błąd nabyw­cę. Uzasadnienie (substantiation): twierdzenia reklamy po­winny znajdować uzasadnienie w działaniach i produktach reklamują­cego się przedsiębiorcy, a agencje reklamowe powinny zabiegać o przed­stawienie im takiego uzasadnienia.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)