KONTROLA TREŚCI

Ci ostatni są szczególnie podatni na sugestie, gdyż znajdują się dopiero na etapie kształtowania własnej osobowości. Błędne treści i wzorce mogą wyrządzić w ich psychice istotne szkody. Grupa ta narażona jest na j manipulacje także ze względu na swój brak doświadczenia. Podobnej kontroli poddawane są treści, które ze względu na swój charakter czy sposób rozpowszechniania mogą mieć negatywny wpływ j na młodych odbiorców. W przypadku mediów elektronicznych odnoszą się one głównie do telewizji. Dotyczą emisji programów przedstawiają­cych przemoc, zawierających wulgaryzmy, obscenicznych, naruszają­cych obowiązujące kanony obyczajowe i moralne. Czasami stosowane są j również normy prawne nakazujące producentom produkcję oraz emisję określonych programów, tak jak ma to miejsce w przypadku USA | Children’s Teleuision Act z 1990 r., w którym nadawcy oraz producen- S ci są zobligowani do produkcji i emisji programów zarówno o charakterze informacyjnym, jak i edukacyjnym

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)