KONWENCJA PRAW DZIECKA ONZ

Konwencja wysuwa cały szereg postulatów dotyczących praktycz­nej realizacji praw dziecka w kontekście jego kontaktu z mediami. W art. 17 zobowiązuje ona państwo, które ją ratyfikowało, do uznania ważnej roli spełnianej przez środki masowego przekazu i zapewniania dziecku dostępu do informacji i materiałów pochodzących z różnych źródeł krajowych i międzynarodowych, szczególnie do tych, które zmie­rzają do poprawy jego dobrobytu społecznego, duchowego i moralnego, jak też zdrowia fizycznego i psychicznego . Chodzi niewątpliwie o za­gwarantowanie im dostępu do programów przeznaczonych dla dzieci, między innymi poprzez wspieranie instytucjonalno-fmansowe ich pro­dukcji.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)