KRYPTOREKLAMA I SPONSORING

„Kryptoreklama” to omawianie lub pokazywanie w programach towarów, usług, nazw, znaków firmowych lub działalności producenta towaru lub świadczącego usługi, jeżeli jest to, w sposób zamierzony przez instytucję telewizyjną, przekazywane w celach reklamowych, a ogół widzów może być wprowadzony w błąd odnośnie prawdziwego celu danego opisu lub prezentacji. Opis i prezentacja uważane są za zamie­rzone szczególnie w przypadku ich nadawania za odpłatnością łub in­nym podobnym świadczeniem.   „Sponsoring” to każdy wkład instytucji publicznej lub prywat­nej, nie prowadzącej działalności w dziedzinie produkcji utworów audio­wizualnych, w finansowanie programów telewizyjnych, mający na celu sprzyjanie prezentacji własnej nazwy, znaku firmowego, działalności lub świadczeń.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)