KRYTERIA TREŚCI

Kryteria co do treści radiowo-telewizyjnych programow reklamo­wych określa również art. 18 u.r.t. Normy tego artykułu nakładają na nadawcę obowiązek odpowiedniego kształtowania programu. Określa on zakaz propagowania działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu, a także postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym (art. 18 ust. 1 u.r.t.). Audycje powinny szanować uczucia religijne odbiorców, a zwłaszcza respektować chrześcijański system war­tości (art. 18 ust. 2 u.r.t.). Audycje, które mogą zagrażać psychicznemu, uczuciowemu i fizycznemu rozwojowi dzieci i młodzieży, nie mogą być rozpowszechniane między godziną 6 a 23 (art. 18 ust. 3 u.r.t.).

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)