LICZNA GRUPA RÓWIEŚNIKÓW

Liczna grupa rówieśników, z którą dziecko prze­bywa w przedszkolu, sprzyja jego uspołecznieniu, stwarza korzystne warunki do wyzbycia się egocentryzmu i ukształtowania takich cech, jak samodzielność, przyjazna i życzliwa postawa wobec innych ludzi, poszanowanie własności społecznej. Przedszkole nie zastępuje domu rodzinnego, lecz go uzupełnia. Oba te środowiska organizują dzieciom warunki i tryb życia umożliwiający swobodne działanie i nabywanie coraz szerszego doświadczenia w bez­pośrednich kontaktach z otoczeniem. Dziecko w tym wieku nie przy­swaja sobie bowiem jeszcze wiadomości w sposób systematyczny i upo­rządkowany — jak później w szkole — lecz uczy się w sposób okolicznoś­ciowy i doraźny. Źródłem jego wiedzy są nadal czynności praktyczne, wykonywane na przedmiotach, a informacje o świecie docierają do niego przede wszystkim drogą zmysłowo-ruchową. Jednakże spostrze­żenia i wyobraźnia dziecka kształtują się w coraz większej mierze także pod wpływem bodźców słownych, które nadają im bardziej sensowny i świadomy charakter.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)