LICZNE GAŁĘZIE NAUK

Liczne gałęzie nauk przyrodni­czych i humanistycznych — biologia i medycyna, psychologia, pedago­gika i socjologia — badają prawidłowości rozwojowe oraz czynniki determinujące zmienność form przystosowania się człowieka do środo­wiska i regulowania jego stosunków ze światem zewnętrznym. Wykrywanie faktów i praw dotyczących filogenezy i ontogenezy psychiki człowieka ma jednak znaczenie nie tylko teoretyczne. Wiedza o rozwoju psychicznym stanowi narzędzie samopoznania, klucz do zrozumienia zasad i mechanizmów rządzących czynnościami czło­wieka i jego zachowaniem. Wychowawcom i rodzicom umożliwia ona dobór skutecznych metod kierowania postępowaniem dzieci i młodzieży, ułatwia wnikanie w potrzeby i motywy ich działania, zmieniające się w zależności od wieku i sytuacji, pozwala na świadome modyfikowanie warunków życia w ten sposób, aby sprzyjały prawidłowemu rozwojowi młodego pokolenia.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)