Medycyna a technika

Odpowiednio przygotowaną zawiesinę zawierającą próbki w postaci rozcieńczonych komórek, podaje się do cytometru, w którym zawiesina przetworzona w strumień, zostaje podświetlona światłem laserowym. Pojedyncze komórki pod wpływem światła wykazują różne zabarwienie, kształty, a w najdoskonalszych cytometrach można nawet obejrzeć dokładnie powierzchnie komórki. Na podstawie obrazu na monitorze i odpowiedniego wykresu generowanego komputerowo, można określić stan ‘zdrowia’ komórek, a tym samym kondycję badanego materiału. Stąd już prosta droga do postawienia diagnozy. Dzięki elektronice komputerowej, lekarze, laboranci, analitycy mogą zobaczyć to, czego żadne oko ludzkie bez odpowiednich urządzeń nie zobaczy. Tu komputer podejmuje decyzje na podstawie otrzymanych danych i w praktyce, to on pokazuje, co tak naprawdę dolega pacjentowi, jaka jest przyczyna jego choroby. Elektronika komputerowa jest dobrodziejstwem dla pacjentów i medycyny. Badania stają się coraz szybsze, dokładniejsze, a pacjent szybciej może rozpocząć trafnie ustawione leczenie. Medyczne laboratoria coraz bardziej przypominają pracownie komputerowe, a wiele materiałów laboratoryjnych odchodzi w zapomnienie w związku z wprowadzanymi coraz to nowszymi urządzeniami i programami komputerowymi.