NA POCZET ODSZKODOWANIA

W szczególności sąd może orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania. W myśl art. 21 ust. 1-3, sąd może, na wniosek przedsiębiorcy lub wymienionych wcze­śniej organizacji, wydać zarządzenie tymczasowe, ustanawiające zakaz zbywania lub innego wprowadzania do obrotu określonych towarów, jak również zakaz prowadzenia reklamy o określonej treści. Ustawa przewiduje również delikty karnoprawne (art. 23-27) na wypadek popełnienia najbardziej nagannych społecznie i gospodarczo czynów nieuczciwej konkurencji. Ściganie przewidzianych w ustawie przestępstw następuje na wniosek pokrzywdzonego, a wykroczeń – na żądanie pokrzywdzonego (art. 27, ust. 1) lub organizacji, o których mowa w art. 19, ust. 1. Przepisy ustanawiają stosunkowo łagodne kary.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)