NA POZIOMIE PSYCHIKI

A zatem zwierzę na poziomie psychiki percepcyjnej nie jest tak bez­radne wobec zmiennego środowiska jak zwierzę na poziomie elementar­nej psychiki sensorycznej. Ma ono możliwość indywidualnego rozwią­zywania problemu przystosowawczego w aktualnych warunkach zewnę­trznych, nie jest ograniczone — jak niżej zorganizowane zwierzęta — do gatunkowych, wrodzonych reakcji adaptacyjnych, które wyznaczają a priori sposoby zaspokajania potrzeb.Zwierzę na poziomie psychiki percepcyjnej odzwierciedla otoczenie nie sumując mechanicznie pojedynczych zmysłowo odbieranych cech, lecz ujmuje ich specyficzne układy, występujące obiektywnie w całości. Dzięki temu różnicuje przedmioty, nawet jeśli składają się na nie te same właściwości, rozmieszczone tylko rozmaicie w przestrzeni. Czyn­ności ukształtowane w związku z określonymi przedmiotami zostają przeniesione na inne obiekty, podobne do poprzednich, wskutek czego wytwarza się bardziej uogólniony obraz przedmiotu lub sytuacji.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)