NACISKI NA ZAKUP TOWARU

Sposób prezentacji musi gwarantować, że dzieci będą miały możliwość wyraźnego odróż­nienia reklamy od treści programowej. Zalecenie 3 dotyczy nacisków dotyczących zakupu towaru. Przypo­mina ono, że dzieci nie są tak przygotowane, jak dorośli do podejmowa­nia niezależnych, rozsądnych decyzji nabycia towaru. Dlatego też rekla- modawcy powinni unikać presji skierowanej na zakup towaru w przy­padku prezentacji dla dzieci. W szczególności dzieci nie powinny być przekonywane do tego, by nakłaniać rodziców lub inne osoby do zaku­pu danego produktu. Reklamodawcy w żaden sposób nie powinni suge­rować, że rodzice lub dorośli, którzy nabędą towar lub usługę dla dziec­ka, są lepsi, inteligentniejsi lub wspaniałomyślniejsi od tych, którzy tego nie robią.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)