NADRZĘDNY INTERES DZIECKA

Konwencja nie zrzuca całej odpowiedzialności wyłącznie na pań­stwo. Art. 18 pkt 1 wskazuje, iż za ochronę dziecka przed negatywnym wpływem środków masowego przekazu odpowiadają także rodzice. Po­noszą oni odpowiedzialność za wychowanie dziecka i jego właściwy roz­wój: W specyficznych sytuacjach obowiązek ten spoczywa na opieku­nach prawnych. Winni oni kierować się przede wszystkim nadrzędnym interesem dziecka.Bardzo istotna artykulacja obowiązków państwa następuje rów­nież w art. 18 pkt 2. Stanowi on, iż „w celu zagwarantowania i popie­rania praw zawartych w niniejszej Konwencji, Państwa-Strony przy­znają odpowiednią pomoc rodzicom i opiekunom prawnym dziecka oraz zapewnią rozwój instytucji, zakładów i służb zobowiązanych do zapew- . nienia dobrobytu dzieciom”.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)