NAJKRÓTSZE SEKWENCJE

Ustawa, która weszła w życie 1 paź­dziernika 1991 r., zapowiadała, iż FCC po 1 stycznia 1993 r. będzie mo­gła samodzielnie modyfikować zalecenia z niej wynikające. Ustawa dała FCC możliwość wnikliwej kontroli sposobu, w jaki wypełniane są postanowienia dotyczące reklam, oraz czy wypełniane są obowiązki do­tyczące „edukacyjnych i informacyjnych potrzeb dziecka”.Ustawa szczegółowo określa limity reklam. Nie mogą one przekro­czyć 10,5 minut w czasie godziny programów weekendowych oraz 12 minut w tygodniu. Ma to zastosowanie do programów dziecięcych. Te ostatnie, są skierowane do dzieci do 12 roku życia. Przepisy dotyczą zarówno nadawców telewizyjnych, jak i operatorów telewizji kablowej i satelitarnej. Najkrótsze sekwencje programów dziecięcych nie mogą być krótsze niż 30 minut.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)