NARAŻENIE CZŁOWIEKA

Narażenie współ­czesnego i przyszłego człowieka na „krańcowe” wpływy naturalnego środowiska i wpływ sztucznych środowisk, których elementy mogą obciążać ustrój, jest nieuniknione, wiąże się bowiem z postępem te­chnicznym, z zagospodarowaniem nowych rejonów Ziemi — arktycznych i pustynnych, projektami wykorzystania terenów podmorskich, z „pod­bojem” Kosmosu. Świadomość ogromnych możliwości adaptacyjnych ustroju, poznanie ich mechanizmów i wykorzystanie tej znajomości do kierowania stosunkami: „człowiek—środowisko” i „człowiek—praca” jest niezbędne przy planowaniu wymienionych przedsięwzięć. Może dodać im śmiałości i rozmachu oraz zwiększyć perspektywy powodze­nia.Możliwości doskonalenia sprawności działania mechanizmów adapta­cyjnych ustroju nie są jednak nieograniczone.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)