NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW

Zgodnie z art. 16 ust. 3 u.r.t. KRRT może, w drodze rozporządzenia, określić dla publicznej radiofonii i telewizji inne od przewidzianego ustawą dopuszczalne wymiary czasowe reklam. KRRT określa również, w myśl art. 16, ust. 4, zasady działalności rekla­mowej w programach radiofonii i telewizji. KRRT wydała w tej kwestii rozporządzenie z 20 maja 1993 r. w sprawie zasad działalności reklamo­wej w programach radiofonii i telewizji (Dz.U 1993, nr 44, poz. 204). Naruszenie obowiązków sprecyzowanych w art. 16 ust. 1 i 2 u.r.t. oraz przepisów rozporządzeń wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 u.r.t. skutkować może sankcjami finansowymi przewidzianymi w art. 53 ust. 1 u.r.t.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)