NIE WOLNO POZBAWIAĆ

Nie wolno pozbawiać członków takich grup podstawo­wych praw człowieka, czyli praw do wolności myśli i słowa. Nie wolno tych czynów popełniać także środkom masowego przekazu z własnego terytorium oraz z terytorium innego państwa. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ z 10 grud­nia 1948 roku proklamuje prawo wszystkich ludzi do poszanowania równości, wolności i godności bez względu na kolor skóry, różnice rasy, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych przekonań, naro­dowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakichkolwiek innych różnic (art. 2).

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)