NIEWAŻKOŚĆ I PRZECIĄŻENIA

Coraz dłuższe loty kosmiczne pozwalają na uzupełnienie infor­macji uzyskanych przy zastosowaniu opisanego „modelu nieważkości” przez dane zaobserwowane w warunkach rzeczywistej nieważkości pod­czas lotu.Nieważkość nie jest oczywiście jedynym problemem fizjofogicznym związanym z „warunkami krańcowymi” lotów kosmicznych.Otwarte pozostaje zagadnienie wpływu zmian grawitacyj­nych na poziomie komórkowym i molekularnym. Przesłanki teore­tyczne skłaniają do przewidywania takiego wpływu, przynajmniej w od­niesieniu do większych komórek. Wyniki dotychczasowych badań nie dały jednak jeszcze jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie (np. ostat­nie badania kolonii komórkowych, bakterii i in., które przebywały przez przeszło rok w przestrzeni kosmicznej na satelicie Kosmos 368).

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)