OBIEKTYWNIE WERYFIKOWANE

Anonsy mogą odno­sić się również personalnie do osoby przedsiębiorcy lub konkurenta — istotne jest, by była to informacja prawdziwa, służąca uczciwej konku­rencji. Istotą przepisów ustawy jest, by wiadomości nieprawdziwe były obiektywnie weryfikowalne. Natomiast wiadomości wprowadzające w błąd muszą znajdować odzwierciedlenie w sposobach zachowania odbior­ców – istotna jest nie treść, lecz skutek, jaki wywiera u adresatów.Ustawa wprowadza przedmiotowe i podmiotowe zakazy reklamy. Zostały one zawarte w art. 28 i 29, które dotyczą zakazu reklamy wy­robów tytoniowych w telewizji i radiu oraz w prasie dziecięcej i młodzie­żowej. Natomiast reklama w formie graficznej jest dozwolona jedynie w połączeniu z widoczną i czytelną informacją dotyczącą ich szkodliwości wzory informacji ustala Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)