OBSERWACJA ZACHOWANIA

Zaobserwowano, że motyle zachowują się wobec barwnych przedmiotów, np. strzępków ko­lorowego papieru, podobnie jak w stosunku do kwiatów, a opisaną wyżej reakcję pająka można uzyskać wywołując drgania pajęczyny za pomocą kamertonu. Nie są to czynności wyuczone i nabyte, lecz zło­żone zachowania instynktowe.Zarówno tropizmy, jak instynkty służą do zapewnienia organizmowi optymalnych warunków. Organizując jego aktywność i ukierunkowując ją na obiekty ważne dla utrzymania się przy życiu, umożliwiają w ten sposób osobnikowi zaspokajanie jego potrzeb. Wiadomo, że wszystkie organizmy czerpią budulce i energię ze środowiska zewnętrznego i nie mogą istnieć poza środowiskiem, w izolacji od niego. Tropizmy i in­stynkty pełnią rolę łączników między żywymi organizmami a środo­wiskiem, które zawiera konieczne dla ich istnienia składniki.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)