OD STRONY SAMYCH ZAINTERESOWANYCH

Należy przypuszczać, że ustawodawcy zależało bardziej na zdyscyplino­waniu przedsiębiorców, niż na przerzuceniu ciężaru ochrony rynku na prawo karne. Sankcje karne zostały sprecyzowane również w odniesie­niu do omawianych wcześniej art. 28 i 29 ustawy; ich rola i znaczenie są podobne. Ustawa jest w pełni zgodna z konwencją paiyską o ochronie wła­sności przemysłowej z 20 marca 1883 r.Reklama jako delikt nieuczciwej konkurencji musi zostać w wa­runkach polskich bliżej określona poprzez rozstrzygnięcia sądowe w tym zakresie. Mogą one wpłynąć na doprecyzowanie przez judykaturę poszczególnych pojęć (szczególnie istotne są w tym względzie orzeczenia Sądu Najwyższego lub Sądów Apelacyjnych), wymaga to jednak upływu czasu oraz większej odwagi ze strony samych zainteresowanych.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)