ODZWIERCIEDLANIE STOSUNKÓW

Zdolność odzwierciedlania stosunków pozwala na właściwe wykorzystanie narzędzi, np. na użycie kijka w opisanej sytuacji ekspe­rymentalnej. Małpa człekokształtna dostrzega związek długości kija z odległością owocu od klatki i włącza tę relację w strukturę swej czynności przystosowawczej. W nowych warunkach zwierzę podejmuje próby zastosowania już nie poszczególnych ruchów, lecz całych ope­racji, co umożliwia rozwiązywanie tego samego problemu w wieloraki sposób. Pojawienie się zachowania inteligentnego łączy się z rozwojem mó­zgu, a w szczególności jego płatów czołowych. Usunięcie operacyjne płatów czołowych u zwierzęcia doświadczalnego powoduje zanik czyn­ności dwufazowych.Należy też podkreślić związek psychiki zwierząt z zaspokajaniem po­trzeb organizmu. Kontakt zwierzęcia ze środowiskiem jest podporząd­kowany podstawowym celom życiowym, a kształtowanie doświadczenia jest ściśle związane z zaspokajaniem potrzeb biologicznych.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)