OGŁOSZENIA I REKLAMY

Ogło­szenia i reklamy muszą być oznaczone w taki sposób, by nie budziło niczyjej wątpliwości, że są one odrębne od materiału redakcyjnego (art. 36 ust. 3 pr.pr.). Ustawodawca zobowiązał wydawcę do zamieszczania płatnych ogłoszeń i reklam. Jedynym powodem do odmowy może być sprzeczność ich treści i formy z linią programową bądź charakterem publikacji (art. 36 ust. 4 pr.pr.). Ustawodawca nie sprecyzował jednak takich pojęć, jak „linia programowa” i „charakter publikacji”, dlatego ich interpretacja może stwarzać problemyDo odpowiedzialności prawnej za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego stosuje się zasady ogólne, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 37 pr.pr.).

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)