OGRANICZENIA SWOBODY REKLAMOWEJ

Jak już wcześniej wspomniałam, ograniczenia swobody reklamowej zawarte w kodeksach etycznych są formą samoograniczenia tej i branży. Istnieją tego typu dokumenty o charakterze międzynarodowym i (np. Międzynarodowy Kodeks Reklamy przyjęty przez Międzynarodową Izbę Handlową 16 listopada 1966 r., czy też Międzynarodowy Kodeks Uczciwej Reklamy, przyjęty przez zarząd Międzynarodowej Izby ! Handlowej 20 maja 1973 r.) oraz krajowym (np. Zasady Reklamy sfor­mułowane przez Amerykańską Federację Reklamy, Kodeks Etyki Reklamy Amerykańskiej Federacji Reklamy, czy Kodeks Etyki Reklamowej przyjęty przez Polską Korporację Reklamy). Przykładem etyczne­ go samoograniczenia o charakterze branżowym jest niewątpliwie Mię­dzynarodowy Kodeks Reklamy Zabawek.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)