OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z KODEKSU CYWILNEGO

Zwalczaniu nieuczciwej działalności reklamowej w określonych ] przypadkach służyć mogą także odpowiednie postanowienia kodeksu j cywilnego (k.c.) dotyczące ochrony dóbr osobistych oraz odpowiedział- i ności odszkodowawczej. Również kodeks kamy (k.k.) zawiera przepisy pozwalające przeciwstawić się przejawom nieuczciwej reklamy. Ma to miejsce w przypadku, gdy dana działalność nosi znamiona zniesławie- ] nia (art. 178 k.k.) lub oszustwa (art. 205 k.k.). Zgodnie z art. 71 k.c.: „Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne infor­macje skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób poczytuje się, w j razie wątpliwości, nie za ofertę, lecz za zaproszenie do rozpoczęcia ro- j kowań”. Przepis ten ma zastosowanie przede wszystkim do informacji zawartej w prasie, radiu i telewizji oraz na afiszach. Od tej zasady ist­nieje, co do sprzedaży, wyjątek.

Hej, jestem Izabela a Ty trafiłeś na mój blog! Tematy, które tu znajdziesz są poświęcone technice. Jest to moje hobby od wielu lat, staram się codziennie uczyć czegoś nowego, a moją wiedzą będę dzielić się z Tobą!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)